Maďarský ohař krátkosrstý (MOK)
Hungarian shorthaired vizsla

Německý drátosrstý ohař (NDO)
German wirehaired pointer

Maďarský ohař drátosrstý (MOD)
Hungarian wirehaired vizsla

Slovenský hrubosrstý ohař (SHO)
Slovak wirehaired pointer

AKTUALITY


POZVÁNKA NA AKCI - KLZ MVČ

18.06.2021

 

Srdečně zveme všechny členy klubu na V. ročník Memoriálu Vladimíra Černého - klubové lesní zkoušky v termínu 31.07.2021 ve spolupráci s OMS Rychnov nad Kněžnou v honitbě Kostelec nad Orlicí.

 

Propozice na MVČ KLZ naleznete zde.

 

UZÁVĚRKA přihlášek  do 15.7.2021.VÝSLEDKY ZKOUŠEK - KPZ

18.06.2021

 

Výsleddková listina klubových podzimních zkoušek 29.05.2021 OMS Prachatice.

 

1. Amazing Atrey Caniley - MOK - Zuzana Velecká - I.cena 297 bodů, CACT, Vítěz zkoušek

2. Boldog Kis Méhecske - MOK - Jana Buriánová - I.cena 297 bodů, Res.CACT

3. Hector Bertoni Prague - MOK - Tomáš David - I.cena 297 bodů

 

Gratulujeme všem zúčastněným a děkujeme OMS Prachatice a Jana Gabauerová za uspořádání zkoušek.


POZVÁNKA NA AKCI - KONFERENCE

10.06.2021

 

pozvánka na volební Konferenci KCHHMO z.s.

 

Program schůze:

1. Zahájení konference

2. Volba řídícího konference, pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele, skrutátorů, ověřovatele zápisu

3. Schválení programu konference

4. Zprávy funkcionářů klubu o činnosti klubu za období 2016 – 2020, vč. zprávy o hospodaření klubu 2020

5. Zpráva Dozorčí rady klubu za období 2016 – 2020

6. Hlasování o návrhu na vyloučení členky pro porušení kynologických předpisů

7. Aktualizace klubových dokumentů

8. Udělení klubových vyznamenání

9. Schválení plánu akcí klubu, vč. návrhu rozpočtu klubu - na rok 2021

10. Schválení návrhu na ohodnocení práce pro klub

11. Zpráva mandátové komise

12. Volby do Výboru klubu a do Dozorčí rady klubu na období 2021 - 2026

13. Zpráva volební komise - výsledky voleb

14. Přestávka - ustavující schůze Výboru klubu a Dozorčí rady klubu

15. Různé, diskuzeUPOZORNĚNÍ - MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ NA SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO VOLBY 2021

06.06.2021

 

Vážení členové klubu,

 

rádi bychom Vás vyzvali k zasílání kandidátek do VÝBORU KLUBU a DOZORČÍ RADY. Tyto kandidátky zasíejte na emailovou adresu jednatelky mok.algeron@seznam.cz případně korespondenční adresu naleznete zde.

 

Rádi bychom připomněli ze Stanov KCHHMO z.s. článek V. Členství v Klubu, bod (7) Práva členů, písmeno e) Navrhovat kandidáty k volbám; volit a být volen od věku 18 let má člen, jehož členství trvá déle než dva roky. (celé znění stanov naleznete zde).

Dále pak pro upřesnění uvádíme výňatek z Volebního řádu KCHHMO z.s. (jeho celé znění naleznete zde).

 

Kandidátka pro volby orgánů klubu

1) Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu klubu (Výbor klubu nebo Dozorčí rada klubu).

2) Písemné návrhy se jmény kandidátů předkládá kterýkoliv řádný člen klubu (se zaplacenými klubovými příspěvky) samostatně pro Výbor klubu a samostatně pro Dozorčí radu - nejpozději do tří týdnů (21 dnů) před konáním členské schůze. Kandidát musí s kandidaturou předem souhlasit.

3) Z kandidátky musí být zřejmé, kdo a kam kandiduje. Kandidátku sestavují jednatel a předseda Dozorčí rady klubu - na základě přijatých návrhů se jmény kandidátů, které jim zašlou členové klubu písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Kandidátka bude zveřejněna na webových stránkách klubu. Výbor klubu předloží tuto kandidátku volební komisi, členové klubu mohou do doby uzavření kandidátky na klubové konferenci navrhovat z řad přítomných další kandidáty.

4) Kandidát musí být na klubové konferenci přítomen a s kandidaturou musí osobně souhlasit.

5) Před provedením volby seznámí předseda volební komise přítomné členy klubu se jmény kandidátů. Kandidáti se krátce představí, osobně oznámí souhlas s kandidaturou a dobré je uvést i základní informace o své činnosti v klubu a kynologii a čím chtějí osobně přispět do další činnosti klubu. V orgánech klubu by měli pracovat fundovaní členové, kteří jsou se zájmem ochotni věnovat své znalosti a osobní čas pravidelné činnosti klubu.

6) Kterýkoliv kandidát má možnost před uzavřením kandidátní listiny z volby odstoupit.

 

 

 

 UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÁ SV

30.05.2021

 

Upozorňujeme, že 31.05.2021 je I.uzávěrka Mimořádné speciální výstavy KCHHMO z.s. v Kroměříži.

 

upoutavka

 

Propozice a možnost přihlašování naleznete zde.POZVÁNKA NA AKCI - SVP ZÁKUPY

23.05.2021

 

Přihlašování na Klubovou výstavu  14.08.2021 v Zákupech u České Lípy je otevřeno.

Pozvánka KVP

 

Odkaz na výstavu, propozice a přihlášku a přihlašování online naleznete zde. Uzávěrka přihlášek 12.07.2021.

 SPONZOŘI NAŠEHO KLUBUKONTAKTY


Pro Vaši komunikaci ( náměty, připomínky, dotazy, atd ... ) využijte přímé spojení na:

Předseda:  novot.petr@post.cz
Jednatel:  mok.algeron@seznam.cz
Ekonom a matrikář: hana.netikova@gmail.com
Poradce chovu MO, STA:  ssika@seznam.cz
Poradce chovu NDO, PP, SHO:  koprasniper@seznam.cz

Redakce klubového zpravodaje:  danitty@seznam.cz
Redakce klubových stránek:  web.kchhmo@email.cz
Vkládání a aktualizace inzerce:  web.kchhmo@email.cz
Aktualizace chovných karet:  web.kchhmo@email.cz

NABÍDKA KLUBOVÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ ZDE


inzerce


ŠTĚŇATA MOK - RUSTY INNESS

 

 

Datum vložení/aktualizace: 18.06.2021

Plemeno: Maďarský krátkosrstý ohař

CHS: Rusty Inness

Odběr: od 31.7.2021

 ŠTĚŇATA NDO - GENTILIS BOHEMIA

 

 

Datum vložení/aktualizace: 30.05.2021

Plemeno: Německý drátosrstý ohař

CHS: Gentilis Bohemia

Odběr: konec června, začátek července

 ŠTĚŇATA NDO - OD HŮRSKÉHO LESA

 

 

Datum vložení/aktualizace: 11.01.2021/15.02.2021

Plemeno: Německý drátosrstý ohař

CHS: od Hůrského lesa

Odběr: začátek dubna 2021

 ŠTĚNATA MOD - ZE ŽĎÁRSKÉHO PANSTVÍ

 

 

Datum vložení/aktualizace: 24.01.2020

Plemeno: Maďarský drátosrstý ohař

CHS: ze Žďárského panství

Odběr: druná polovina února

 ŠTĚNATA NDO - Z RATENICKÝCH LÁN

 

 

Datum vložení/aktualizace: 19.01.2021

Plemeno: Německý drátosrstý ohař

CHS: z Ratenických lán

Odběr: začátek března

 INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !