CUNO VOM ANDORFER-SCHACHER
ČLP/NDO/3881/09

Narozen:   10.6.2007
Otec:    Cuno v. Weihenstephan
            (Brisko v.Erthal x Tina di Costa Rubea)
Matka:  Akira v.d.Bärenleiten
            (Benn vom Kronwittberg x Anka v.Winkling)

Výstavy:  výborný

Zkoušky:
ZV - I.cena
PZ - I.cena
LZ - I.cena
U-VZ - I.cena, Res.CACT
Memoriál J.Venhody - I.cena, CACT, Nejlepší práce na poli

Majitel:
Milan Chmelíček
Nárameč 114
675 03 Budišov
tel: 608 621 250

e-mail: milan.chmelicek@seznam.cz