Pudlpointr (PP)


PUDLPOINTR
(Pudelpointer)

Standard FCI č. 216/11.02.2005/F
Překlad do francouzštiny: Monique Pras a Raymond Triquet
Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková
Datum zveřejnění platného standardu: 09.11.2004


Použití: všestranný lovecký pes, který má všechny požadované vlastnosti této rasy pro použití v poli, v lese i ve vodě.
Klasifikace FCI: Skupina 7 stavěcí psi (ohaři)
Sekce 1.1 stavěcí psi kontinentální
s pracovní zkouškou

Krátký výtah z historie:
Pudlpointr je hrubosrstý ohař, jehož genetický základ vznikl meziplemenným křížením plemen pointr (anglický) a pudl, bez jakékoli příměsi dalších plemen ohařů.I když byl pudl použit pouze při utváření prvních generací, jeho lovecké kvality se zachovaly v populaci dodneška. Ty byly spojeny s výjimečnými schopnostmi pointra pro práci v poli: s vynikajícím nosem, který je schopen používat na velkou vzdálenost, rychlým a prostorným hledáním, pevným vystavováním. Tak vznikl všestranný lovecký pes, geneticky zdravý, vyhovující náročným loveckým požadavkům. Země původu klade zvláštní důraz na zachování genetického zdraví plemene a mimořádnou pozornost věnuje sledování dysplazie kyčelního kloubu a epilepsii.

Celkový vzhled:
ideálním typem je stavba těžkého pointra s tvrdou srstí, která není příliš dlouhá a je
zbarvena černě, hnědě nebo světlehnědě (odstín spadaného listí) a která pokrývá celé tělo.

Důležité proporce:
· poměr mezi délkou těla a výškou v kohoutku je 10:9;
· délka mozkovny od nejzazšího bodu týlního hrbolu až ke stopu je stejná, jako délka nosního hřbetu od stopu až po konec nosu;

Použití/Povaha: není ani bázlivý, ani agresivní. V povaze je vyvážený, klidný, své reakce má pod kontrolou. Jeho lovecký instinkt je velmi vyvinutý a nesmí se projevovat bázlivě ani před zvěří, ani po výstřelu.

Hlava: poměr mezi délkou a šířkou je harmonický, vyvážený, celkově musí být hlava v souladu s tělesnou stavbou a pohlavím jedince.
Mozková část:
Mozkovna: je plochá, pouze po stranách mírně zaoblená, široká a masivní, nadočnicové oblouky zřetelně vystupují.
Stop: zřetelný.
Část obličejová:
Nos: je výrazně pigmentovaný, barva ladí se zbarvením srsti. Nozdry jsou dobře otevřené.

Čenichová partie: má správný poměr mezi délkou a šířkou, Čenich není ani úzký, ani špičatý, nosní hřbet je rovný.
Pysky: jsou přiléhavé, nikoli spuštěné (větrné). V žádném případě nesmí být uslintané.
Čelisti/Zuby: zuby jsou silné; čelisti mohutné; nůžkový skus; zuby jsou správně postavené a kompletní; horní řezáky překrývají spodní, musí zůstat v kontaktu, jsou korektně postavené v čelistech; Počet zubů v kompletním chrupu je 42.
Oči: jsou uložené po stranách, velké, zbarvené tmavě jantarově, jejich pohled je živý. Oční víčka dobře přiléhají k oční kouli, jsou lemována řasami.
Uši: jsou středně dlouhé, zavěšené vysoko, dobře přiléhají k hlavě, nejsou masité, jsou dobře osrstěné, jejich konce jsou mírně zaoblené.
Krk: je středně dlouhý, svalnatý, šíje je klenutá; je suchý (nemá lalok).

Tělo:
Hřbetní linie: rovná.
Kohoutek: zřetelný.
Hřbet: krátký a rovný, pevný, svalnatý.
Bedra: mohutně osvalená.
Záď: středně dlouhá, mírně skloněná, mohutné svalstvo.
Hrudník: široký, hluboký, se správně klenutými žebry, není sudovitý.
Spodní linie a břicho: mírně se zvedá směrem k zádi, tvoří ladnou křivku. Břicho je vtažené.
Ocas: navazuje na linii hřbetu, aniž by byl patrný předěl. Je rovný. Nemusí být nesen vodorovně.Je osrstěný tvrdou srstí, která netvoří praporce; pokud je krácený z důvodu loveckého použití, musí dosahovat, v souladu s legislativou na ochranu zvířat, u fen nejméně na nejspodnější bod vulvy, u psů má zakrývat varlata.V zemích, kde je kupírování ocasu zakázáno, může být ponechán v původní délce. Musí dosahovat k hlezennímu kloubu, musí být rovný nebo mírně šavlovitě prohnutý a nesený mírně nad úrovní hřbetu.

Končetiny:
Hrudní končetiny: při pohledu zepředu jsou rovné a rovnoběžně postavené, při pohledu z profilu jsou rovné a postavené pod tělem. Kosti a klouby mohutné.
Lopatky: lopatky dobře přiléhají k hrudníku, jsou svalnaté. Svírají s ramenní kostí ostrý úhel.
Rámě: dlouhé, se silným a suchým svalstvem.
Lokty: jsou postavené pod tělem a správně přiléhají k hrudníku, aniž by měly úzký postoj nebo byly vybočené.
Předloktí: dlouhé, osvalené, suché a kolmé. Svírá s ramenní kostí ostrý úhel.
Karpální kloub: silný.
Nadprstí: má mírný sklon dopředu.
Tlapky: mírně protažené. Prsty jsou sevřené. Polštářky silné a odolné. Srst mezi prsty nesmí být příliš dlouhá.
Pánevní končetiny: rovné, při pohledu zezadu rovnoběžně postavené.Jsou mohutně osvalené, mají silné kosti. Stehna: dlouhá, silná, svalnatá.
Kolenní klouby: jsou silné, dobře zaúhlené.
Bérce: silné, s výrazným svalstvem a nervstvem.
Hlezna: silná, velmi dobře (výrazně) zaúhlená.
Metatarsus: krátký, kolmo postavený.
Tlapky: jsou oválné, mají sevřené prsty. Polštářky jsou silné a odolné. Srst mezi prsty nesmí být příliš dlouhá.

Pohyb: harmonický a pružný, prostorná akce předních nohou, razantní pohyb zadních. Dlouhý krok. Pohyb končetin se děje v ose. Pes se pohybuje rovně.

Kůže: pevná, přiléhavá, netvoří vrásky.

Zevnějšek:
Srst: tvrdá, uzavřená, přiléhavá po těle, středně dlouhá, hrubá s jemnou podsadou. Na kohoutku dosahuje chlup délky 4-6 cm. Na hlavě tvoří vous a paruku, jejíž pramínky se stáčejí jako hoblovačky. Na břiše je srst uzavřená a hustá. Tato tvrdá a hustá srst nabízí nejlepší ochranu před chladem a zraněním.Zbarvení: jednobarevné

  • hnědé
  • světlehnědé (barva spadaného listí)
  • černé
malé bílé znaky jsou přípustné.

Výška:
Kohoutková výška:
psi: 60 – 68 cm feny: 55 – 63 cm

Chyby:
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
Obzvláště:
· hřbet prosedlý nebo kapří
· lokty vybočené nebo vbočené
· postoj pánevních končetin sudovitý, kravský, úzký v postoji a/nebo v pohybu.
· nedostatečně prostorný krok, pohybu chybí lehkost
· srst příliš dlouhá, příliš jemná, chybějící podsada

Vylučující vady:
· strach ze zvěře, nervozita, agresivita, pes který ze strachu kouše
· všechny vady charakteru, zvláště citlivost na výstřel
· předkus, podkus, křížový skus; špičáky příliš úzce postavené
· chybějící zuby (s výjimkou P1)
· entropium, ektropium, i nepatrné
· absence řas na očních víčkách, absence srsti na očních víčkách
· krátká srst
· chybějící vous
· každé jiné zbarvení, než jaké předepisuje standardVšichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !