CHOVATELSTVÍ - ADMINISTRATIVA SPOJENÁ SE ZÁPISEM VRHU

 

Zpracoval Jan Král

 

-> Do osmi dnů po krytí feny zašle majitel feny poradci chovu vyplněnou kopii "Doporučení ke krytí"

 

-> Po narození štěňat odešle chovatel "Hlášení o vrhu štěňat" poradci chovu

 

-> Po narození štěňat odešle chovatel "Přihlášku k zápisu štěňat" s vyplněnými údaji o vrhu a jmény štěňat plemenné knize (Českomoravské kynologické jednotě - www.cmkj.info). Spolu s přihláškou zašle také originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopii PP psa včetně dokladu o chovnosti.

 

-> Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu feny.

 

-> Vrh musí být k zápisu hlášen najednou a celý. Jména štěňat z jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Jména štěňat ve vrzích se nemají opakovat. V seznamu štěňat je vhodné postupně uvádět nejprve psy a pak feny.

 

-> Plemenná kniha odešle přihlášku k vrhu s přidělenými tetovacími čísly zpět chovateli.


-> Tetování nebo čipování se provádí ve stáří 6 až 7 týdnů štěňat a provádí ji osoba k tomu oprávněná (veterinární lékař). Tetovací čísla jsou uvedena v přihlášce k zápisu štěňat. Kontrolou čísla nasazeného v tetovacích kleštích chovatelem před vlastním tetováním se předejde následným možným komplikacím se zápisem. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Všechna štěňata z vrhu budou označena buď tetováním, nebo budou čipována. V případě tetování je možno zároveň štěně očipovat z důvodu lepší identifikace při případném zatoulání psa.

 

-> Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

 

->Při odběru musí být štěňata nejméně 50 dní stará, v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, tetovaná a odčervená. Očkování proti virovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi chovatelem a zájemcem.

 

Zpracoval Jan Král

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !