CHOVATELSTVÍ - JAK ZÍSKAT KRYCÍ LIST

 

Máte-li chovnou fenu a chcete ji nakrýt, požádejte u svého poradce chovu písemnou formou o krycí list  v dostatečném předstihu (minimálně 1 měsíc před předpokládáným krytím). Vydaný krycí list je platný jeden kalendářní rok.

 

Poradce chovu pro plemena NDO, PP, SHO:

Jan Kopřiva

Koldín 87, 565 01 Choceň

Tel: +420 602 346 107
E-mail: koprasniper@seznam.cz

Poradce pro plemena MOK, MOD, STA:

Sylva Lepičová

Hradišťská 38 , 293 06 Kosmonosy

Tel: +420 603 280 549
E-mail: ssika@seznam.cz

 

Poradci chovu zašlete emailem nebo poštou:


1) jméno chovné feny, která má být kryta

Je samozřejmě možné požádat o doporučení ke krytí zároveň s uchovňováním feny. Chovnost není třeba vyřizovat dopředu. Pamatujte však na to, že fena musí mít  splněny všechny podmínky chovnosti, více informací naleznete zde.


2) jména vybraných krycích psů (jeden až tři)

V případě zahraničního krytí je nezbytné dodat:

  • fotokopii průkazu původu s vyznačenou chovností v dané zemi
  • poradce chovu pro MOK dále vyžaduje výsledek RTG DKK
  • výstavní a pracovní výsledky krycího psa (nepovinné)

V případě, že nemáte vybrané psy na krytí, doporučí vám je poradce chovu dle vlastního uvážení nebo po telefonické dohodě.


3) doklad o zaplacení poplatku za krycí list - více informací k platbě naleznete zde.

Doporučení ke krytí

  • pro člena KCHHMO z.s. - 400,- Kč
  • nečlena 3.000,- Kč

Pro určení plátce a druhu platby slouží variabilní symbol - variabilní symbol pro krytí je 33
-> variabilní symbol je desetimístný
-> vpravo uveďte evidenční číslo člena, které naleznete v členském průkazu
-> číselný kód doplňte dvojčíslím roku, ke kterému se platba váže
-> mezi kód a evidenční číslo člena doplňte nuly
-> účel platby uveďte pro potvrzení i do Zprávy pro příjemce

Číslo účtu: 2900359229/2010

Název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU

V návaznosti pro urychlené vyřízení Vaší žádosti o vydání krycího listu je vhodné uvádět, zda-li jste člen/nečlen KCHHMO z.s. a členství doložit dokladem o zaplacení členských příspěvků pro daný rok. Členství se pak nemusí ověřovat.


Zašlete-li nekompletní žádost o vydání krycího listu, riskuje, že Váš krycí list nebude vydán včas.

 

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !