PODMÍNKY CHOVNOSTI

 

12.02.2021

 

 


 

 

PODMÍNKY CHOVNOSTI

 

 

PLEMENO NDO MOD - PP - SHO
POHLAVÍ PES FENA PES FENA
1. VDCH povinný povinný povinný povinný
2. EXTERIÉR VD VD VD VD
3. VÝKON VZ II.cena PZ II.cena
+ 1 další zkouška
PZ I.cena
+ 1 další zkouška
PZ II.cena
nebo nebo nebo
MJM II.cena MJM II.cena MJM II.cena
nebo nebo nebo
MJM III.cena
- hledání průměr 4
- vystavování 4 + nos 4
MJM III.cena
- hledání průměr 4
- vystavování 4 + nos 4
MJM III.cena
- hledání průměr 4
- vystavování 4 + nos 4
4. ZDRAVÍ Plnochrupost Plnochrupost Plnochrupost* Plnochrupost*

 

 

PLEMENO MOK STA
POHLAVÍ PES FENA PES FENA
1. VDCH povinný povinný povinný povinný
2. EXTERIÉR VD VD VD VD
3. VÝKON PZ II.cena - nos 4
+ ZV II.cena
+ SZVP II.cena
PZ II.cena - nos 4
+ ZV II.cena
ZV ZV
nebo nebo nebo nebo
PZ II.cena - nos 4
+ ZV II.cena
+ LZ II.cena
PZ II.cena - nos 4
+ SZVP II.cena
Zkouška lovecké
upotřebitelnosti
s prokázaným
vystavováním
Zkouška lovecké
upotřebitelnosti
s prokázaným
vystavováním
nebo nebo
MJM II.cena - nos 4 MJM II.cena - nos 4
nebo nebo
MJS II.cena - nos 4 MJS II.cena - nos 4
nebo nebo
VZ II.cena - nos 4 VZ II.cena - nos 4
nebo nebo
ZV II.cena - nos 4
+ 2x NFT nebo MFT
(jarní, letní nebo podzimní;
nikoliv však v kategorii Derby)

- hodnocení nejméně:
1x výborně (excelent)
a 1x velmi dobře (trés bon)
+ zkouška nebo soutěž, kde je 
více jak jednou
v průběhu zkoušek
hodnoceno přinášení
(PZ, ZVP apod.)
ZV II.cena - nos 4
+ 2x NFT nebo MFT
(jarní, letní nebo podzimní; 
nikoliv však v kategorii Derby)

- hodnocení nejméně:
1x výborně (excelent)
a 1x velmi dobře (trés bon)
+ zkouška nebo soutěž, kde je
více jak jednou 
v průběhu zkoušek
hodnoceno přinášení 
(PZ, ZVP apod.)
4. ZDRAVÍ Plnochrupost Plnochrupost Plnochrupost Plnochrupost
DKK nejvýše 2/2 (C) DKK nejvýše 2/2 (C) DKK nejvýše 3/3 (D)** DKK nejvýše 3/3 (D)**

 

 

 

 

 

 

 

1. VÝBĚREM DO CHOVU - Každý pes musí projít VÝBĚREM DO CHOVU s hodnocením "kandidát chovu". Pravidla pro pořádání VDCH včetně aktuálních termínů pro daný rok naleznete na zde.

 

 

2. EXTERIÉR - Na výstavě v ČR, která je použita jako doklad k uchovnění psa/feny, musí být jedinec předveden minimálně ve věku 12 měsíců.

 

 

3. VÝKON - jedná se o minimální podmínky. Pes/fena může pochopitelně dané zkoušky absolvovat i ve vyšší ceně.

 

 

4. ZDRAVÍ - RTG DKK u plemene MOK & STA:

 

  • Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů si můžete nechat  zhotovit na kterémkoliv akreditovaném pracovišti.
  • Vyhodnocen ovšem musí být u klubového vyhodnocovatele - MVDr.Marek Pepřík, Nádražní okruh 35, 746 01 Opava, Tel: 553 622 314
  • Vyhodnocovateli zasílá RTG veterinář, který snímek zhotovil, nikoliv majitel psa/feny!
  • Po obdržení RTG snímků bude posuzovatel kontaktovat majitele psa s tím, že mu bude sděleno číslo účtu a částka, kterou má majitel psa uhradit. Po zaplacení bude majiteli zasláno vyhodnocení a doklad  o provedené platbě doporučeným dopisem.
  • Cena za vyhodnocení DKK je 550,- a za vyhodnocení DKK a DKL je 850,- Kč, včetně DPH a poštovného.

POZNÁMKA: Pes/fena musí být v době absolvování RTG DKK starší 12 měsíců.

Byl standardizován popis kyčelních kloubů dle FCI vyjádřen písmeny, více se dočtete ve Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů.

 

* Zápísní řád KCHHMO z.s., schválený v Domašově u Brna dne 29.3.2014: Čl.IV. bod 2) Všichni jedinci vybraní do chovu musí být plnochrupí (ověřuje se na výběru do chovu). Výjimkou je plemeno Pudlpointr, kde v souladu se zemí původu může psu chybět 2x P1. V takovém případě musí ovšem být partner použitý v chovu plnochrupý.

 

** Zápísní řád KCHHMO z.s., schválený v Domašově u Brna dne 29.3.2014: Čl.IV. bod 2) Frízský ohař - V případě, že má jedinec použitý v chovu stupeň DKK 2 (C) nebo 3 (D), musí mít partner DKK 0 (A) nebo 1 (B)


Konference KCHHMO, Domašov u Brna - dne 18.3.2016: Chovatelům a majitelům MO je doporučeno genetické testování dlouhosrstosti (z krevního vzorku), zároveň je doporučeno provádět i všechna další genetická testování u všech klubových plemen. POZNÁMKA: Nejedná se o podmínku chovnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !